Update RoosjeRoos maart 2016:  51.000 records toegevoegd!
Hiermee komt het totaal aantal records op 300.000!

Toegevoegd zijn:

* De indexen op de huwelijksakten uit de Regeringsalmanakken van Nederlandsch-Indië (RA) van de jaren 1887 t/m 1923.
Hierdoor zijn de indexen huwelijken RA 1815-1923 nu compleet.
inclusief de op de DVD van het CBG ontbrekende jaren 1818 en 1917

*Het eerste deel van de indexen op de geboorteakten: RA 1815-1830
De geboortedata van de jaren 1815-1829 zijn vaak de uit  de kerkboeken overgenomen doopdata,  omdat in Indië de Burgerlijke Stand pas in de loop van 1828 werd ingevoerd. De werkelijke geboortedatum kan dus enkele weken, maanden of zelfs jaren eerder liggen.
De RA's van 1818, 1819 en 1820 bevatten geen opgaven van geboorten.


*Aanvullingen van de indexen en/of akten van de Burgerlijke Stand van na 1923:
- overlijden Bandoeng, Buitenzorg, Padang e.o. en Poerworedjo
- huwelijken Kediri en Soerabaja
zie www.roosjeroos.nl/databaseinhoud   voor de exacte jaren en verdere gegevens

NB: de RA's wemelen van de fouten: zoek m.b.v. wildcards op variaties van voor-en familienaam! Namen van dezelfde personen kunnen bij een echtscheidings- of volgende huwelijksakte verschillend gespeld zijn. Hetzelfde geldt voor familienamen van personen uit dezelfde  familie. Ook bij de geboorte- en overlijdensaktes kunnen weer variaties voorkomen.

Deze update werd mogelijk gemaakt door steun van :

de Stichting Ellen de Bruijn - Ter Denge Memorial Fund
Stichting ter bevordering van genealogisch onderzoek met betrekking tot
Nederlands Oost-Indië