Update oktober 2012:

ruim 17.000 records toegevoegd
Nieuwe records uit de indexen van RegeringsAlmanakken (1815 tot en met 1922) en de verfilmde akten van diverse plaatsen na 1922:


  • Door toevoeging van 6500 records uit de RegeringsAlmanakken 1815 t/m 1855, die werden ingevoerd door de groep Herman Tervoort en gecontroleerd en bewerkt door Maarten Etmans, is een start gemaakt met de index huwelijksakten RegeringsAlmanakken van Nederlands-Indië! (inclusief het op de CBG-DVD ontbrekende jaar 1818).
  • Verder zijn de akten van Soerabaja aangevuld met de jaren 1938 t/m 1945, zodat van Soerabaja als eerste plaats in Indië nu een complete serie van indexen en akten van de overlijdens vanaf 1815 tot en met 1945 beschikbaar is gekomen! (akten na 1922: 6400 records nu totaal )

    ook zijn toegevoegd:

  • gegevens uit de overlijdensakten van Soerakarta en Salatiga over 1933 t/m 1949 (729 records)
  • idem uit de overlijdensakten van Malang over 1925 t/m 1945 (deels indexen)(3830 records)*
  • en als toetje 24 records van de overlijdensakten van Rankasbitoeng (residentie Bantam / Banten over 1923 t/m 1930) en 2 overlijdensakten van Manggar (residentie Billiton) die “verdwaald” tussen records van andere plaatsen werden aangetroffen.

*Over de jaren 1938-1945 zijn de overlijdensakten van Malang ook als gedrukte publicatie uitgegeven in de serie “Bronnenpublicaties” van de “Indische Genealogische Vereniging”: IGV)

Deel 19: R. Melger, 'De Burgerlijke Stand van Malang II.  Overlijdensregisters 1938-1941’
Deel 20: R. Melger, 'De Burgerlijke Stand van Malang III. Overlijdensregisters 1942-1945’

Deze Bronnenpublicaties zullen in een herziene versie verschijnen. Ze bevatten meer gegevens dan die op deze website vermeld staan.