U kunt zoeken in de volgende gegevens:

NB:

 • ‘indexen’ bevatten naast de datum de namen van echtgenoten of de naam van de overledene
 • ‘uitgebreide indexen’ bevatten: naam van de overledene, leeftijd en geboorteplaats
 •  ‘akten’ bevatten (indien vermeld in de akte) namen van ouders (huwelijken) en  ook naam partner, leeftijd en geboorteplaats (overlijden)- maar geen namen van getuigen of overige informatie

1. Indische Burgerlijke Stand vóór 1923 : alle plaatsen – totaal 498.000 records overgenomen uit de Regerings-Almanakken van Nederlandsch-Indië (RA) ingevoerd door de ‘groep Herman Tervoort en door Maarten Etmans, die ook alle records controleerde

  • indexen geboorten RA 1815 t/m 1923 (240.000 records) 
  • indexen huwelijken RA 1815 t/m RA 1923 (58.000 records)
  • indexen overlijden RA 1815 t/m RA 1923 (200.000 records)

2. Indische Burgerlijke Stand vanaf 1923 – diverse plaatsen – totaal 46.933 records geëxtraheerd uit de door de Mormoonse kerk verfilmde akten; invoer: Maarten Etmans.

Huwelijken en echtscheidingen:

  • Batavia 1924 -1931 – indexen – film 1208811 (2500 records)
  • Djokjakarta 1933 – akten – film 1357869 (62 records)
  • Kediri 1923;1927;1932;1937;1938;1939 – uitgebreide indexen – film 1721565 (105 records) 
  • Malang 1921 t/m 1932 – indexen- film 1357949 – (737 records)
  • Soekaboemi: 1922 t/m 1942- indexen- film 1208821 – (612 records)
   inclusief enkele registertjes van gemengde huwelijken – (Burgerlijke Stand voor Europeanen) en  een 8-tal akten ingeschreven in het register der acten van Huwelijk en echtscheiding van de Burgerlijke Stand voor de Inlandse Christenen
  • Soerabaja: 1927-1937-manco: 1936; 1927: akten; andere jaren: indexen; film 1357838 (2891 records)
  • div. plaatsen Indië 1881-1930, door echtscheiding ontbonden in Den Haag in de jaren 1923-1932, -indexen + extra gegevens- (300 records) (beschikbaar gesteld door Frank van de Velde )

Overlijden:

  • Bandoeng 1922-1937 – uitgebreide indexen – film 1208770 (3320 records)
  • Batavia 1921 t/m 1923; 1925; 1929; 1931; 1933 t/m 1938; 1940 – uitgebreide indexen – films 1208815 en 1357942 – (2797 records)
  • Buitenzorg 1923-1950 – deels uitgebreide indexen /deels akten – film 1148253 (1769 records)
  • Celebes e.o, de Molukken, Timor, Bima 1923,1933-1935 – akten – film 1592412 (341 records)
  • Djokjakarta 1925-1942 -akten- film 1357858 (657 records)
  • Malang 1925-1945 -deels uitgebreide indexen /deels akten – film 1357951 (3800 records)
  • Pasoeroean 1922 -1940 -akten- film 1357958 (300 records)
  • Padang, Padang Pandjang (en Koeta Radja) 1922-1945 (manco 1930) akten – film 1474373 ( 831 records)
  • Poerworedjo 1922-1942- uitgebreide indexen – film 1208798 (267 records)
  • Rankasbitoeng (Bantam) en Manggar (Billiton) – indexen/akten – 1603553 (26 records)
  • Salatiga 1933-1936 – akten- (+ Soerakarta) film 1592416 (720 records)
  • Semarang 1922-1933; 1935-1938- indexen- film 1357809 (2122 records)
  • Soerabaja 1923-1945 – deels uitgebreide indexen/deels akten – film 1357858 (6400 records) en 1947 t/m 1959; 1963 t/m 1971-  uitgebreide indexen- film 1357672 (2407 records)
  • Soerakarta 1934; 1937-1939; 1941-1942; 1949 -akten- (zie onder Salatiga) 
  • tot de Europeanen behorende oorlogsslachtoffers 1941-1947 (1948,1949), heel Indië; Burma (Birma), Siam (Thailand), Japan; akten opgemaakt in de jaren 1946-1953 te Batavia/Jakarta (en een 7-tal akten te Tangerang) en daar ingeschreven in de zogeheten ‘bijzondere registers’, en deels ook in de bijregisters – uitgebreide indexen-  films 1603553 t/m 1603556 en 1603558 (13.969 records).
  • Vermeldingen van overlijden uit de Adresboeken voor heel Nederlands-Indië 1922 t/m 1941 – (dus niet door de Mormonen verfilmd) – (198 records)