U kunt zoeken in de volgende gegevens:

 1. Indische Burgerlijke Stand vóór 1923 : alle plaatsen
  overgenomen uit de Regerings-Almanakken van Nederlandsch-Indië (RA) invoer: de groep Herman Tervoort (HT) en Maarten Etmans (MDE) controles alle records: MDE

  • indexen Geboorten RA 1815 t/m 1923 (240.000 records) invoer groep HT en MDE
  • indexen Huwelijken RA 1815 t/m RA 1923 (58.000 records) invoer groep HT en MDE
  • indexen Overlijden RA 1815 t/m RA 1923 (200.000 records)invoer groep HT en MDE
 2. Indische Burgerlijke Stand – vanaf 1923 – diverse plaatsen
  geëxtraheerd uit de door de Mormoonse kerk verfilmde akten; invoer: Maarten Etmans

  Huwelijksakten:

  • Batavia 1924 -1931 -indexen- (2500 records)
  • Djokjakarta 1933 -akten- (62 records)
  • Kediri 1923;1927;1932;1937;1938;1939 -uitgebreide indexen (105 records)
  • Soerabaja: 1927-1937 1927: akten; andere jaren:uitgebreide indexen; manco:1936)(2891 records)
  • div. plaatsen Indië 1881-1930, door echtscheiding ontbonden in Den Haag in de jaren 1923-1932, -indexen + extra gegevens- (300 records) (beschikbaar gesteld door Frank van de Velde )

  Overlijdensakten:

  • Bandoeng 1922-1937 -uitgebreide indexen- (3320 records)
  • Buitenzorg 1923-1950 – deels uitgebreide indexen /deels akten- (1769 records)
  • Celebes e.o, de Molukken, Timor, Bima 1923,1933-1935 -akten- (341 records)
  • Djokjakarta 1925-1942 -akten- (657 records)
  • Malang 1925-1945 -deels uitgebreide indexen /deels akten- (3800 records)
  • Pasoeroean 1922 -1940 -akten- (300 records)
  • Padang, Padang Pandjang (en Koeta Radja) 1922-1945 (manco 1930) akten- ( 831 records)
  • Poerworedjo 1922-1942- uitgebreide indexen (267 records)
  • Rankasbitoeng (Bantam) en Manggar (Billiton) – indexen/akten – (26 records)
  • Salatiga 1933-1936 – akten- (samen met Soerakarta: 720 records)
  • Semarang 1922-1933; 1935-1938- indexen- (2122 records)
  • Soerabaja 1923-1945 – deels uitgebreide indexen/deels akten – (6400 records)
  • Soerakarta 1934; 1937-1939; 1941-1942; 1949 -akten- (samen met Salatiga: 720 records)
  • overlijden van tot de Europeanen behorende oorlogsslachtoffers 1941-1947 (1948,1949), heel Indië; Burma (Birma), Siam (Thailand), Japan; akten opgemaakt in de jaren 1946-1949 te Batavia. – uitgebreide indexen- (8500 records).

NB: uitgebreide indexen bevatten: naam van de overledene, leeftijd en geboorteplaats