Op deze pagina ziet u een overzicht van de genealogische publicaties van Maarten Etmans.

Bestellen
Bestellen van de boeken kan door invulling van het contactformulier


1. Joodse Genealogieën (1 boek)

“van Kampen en Zwolle tot Groningen en Maastricht”
(het grote vervolg op: “Blijvers en Passanten”)
de Joodse bevolking van Kampen en Zwolle van 1750 tot in de 20e eeuw,
gerangschikt in familieverbanden, met aanvullende genealogische gegevens van
voorouders en nazaten uit heel Nederland

(verdere informatie )

Ruim 35.000 personen, 2 delen, gebonden, in totaal 1600 pagina’s.

Prijs: 135,00 + 8,00 verzendkosten
Bestellen kan via het contactformulier


2. Bevolking Molukken (3 boeken)

“De bevolking van Saparoea”
van 1821 tot en met 1946 (deels t/m 2000)
Europeanen en Inlandse Christenen, uit registers van Kerk en Burgerlijke Stand en andere bronnen, gerangschikt in familieverband; met vermeldingen van buiten Saparoea (o.a. Ambon, Java en Nederland) wonende ouders en nazaten en van vorige  en volgende woonplaatsen  

(verdere informatie)

2 delen, garenloos gebrocheerd gebonden (samen 900 bladzijden A4), 20.000 personen + 6000 namen van getuigen

Prijs: € 88,50 + 8,00 verzendkosten

Bestellen kan via het contactformulier.

“De bevolking van Banda”

van 1818 tot 1920
Europeanen en Inlandse Christenen, uit registers van Kerk en Burgerlijke Stand en andere bronnen, gerangschikt in familieverband, met veel vermeldingen van buiten Banda wonende ouders en nazaten,
en van vorige en volgende woonplaatsen  

(verdere informatie)

2 delen, garenloos gebrocheerd gebonden (samen 700 bladzijden A4), 12.000 personen + 2000 namen van getuigen

Prijs: € 72,50 + 8,00 verzendkosten

Bestellen kan via het contactformulier.

“ De doopregisters van de protestantse gemeente te Ambon”

1819-1824, 1830-1833, 1835-1840, (deel 1)
1884-1924,(deel 2)

(verdere informatie)

2 delen, garenloos gebrocheerd gebonden (samen 700 bladzijden A4)

deel 1: 11.000 personen + 5000  namen van getuigen
deel 2: 12.000 personen + 6500 namen van getuigen

Prijs: € 63,00 + 8,00 verzendkosten

Bestellen kan via het contactformulier