update roosjeroos.nl april 2022 – toegevoegd: 13.804 records

1. Burgerlijke Stand van Nederlands-Indië na 1921 -(uitgebreide ) indexen:

NB:

  • ‘indexen’ bevatten alleen de namen van echtgenoten of de naam van de overledene
  • ‘uitgebreide indexen’ bevatten: naam van de overledene, leeftijd en geboorteplaats
  • index huwelijken Malang 1921 t/m 1932 – film 1357949 – 737 records
  • index huwelijken Soekaboemi 1922 t/m 1942- film 1208821 – 612 records

( met enkele registertjes van gemengde huwelijken en inclusief een 8-tal akten ingeschreven in het register der acten van Huwelijk en echtscheiding  van de Burgerlijke Stand voor de Inlandse Christenen). 

  • uitgebreide index overlijden Soerabaja 1947 t/m 1959; 1963 t/m 1971- film 1357672 –  2407 records
  • uitgebreide index overlijden Batavia 1921 t/m 1923; 1925; 1929; 1931; 1933 t/m 1938; 1940- films 1208815 en 1357942 –  2797 records
  • uitgebreide indexen overlijden aangegeven te Batavia / Jakarta en Tangerang – overledenen in en pal na de oorlog, na de oorlog in de jaren 1946 t/m 1953 ingeschreven in de zogenaamde ‘bijzondere registers’ van de burgerlijke Stand van Batavia / Jakarta  (en een paar aktes in de BS van Tangerang) of  later in een bijregister- films 1603556 en 1603558 – 5469 records
  • overleden in Batavia in de jaren 1946, 1948 t/m 1953 en 1956 – films 1603554- 1603556 – 1603558 – 1584 records

2. Vermeldingen van overlijden uit de adresboeken

Dit betreft vermeldingen in de  aanhangsels van de adresboeken: de z.g. ‘mutatiën tijdens het afdrukken’, waarbij van een in het betreffende adresboek vermelde persoon achteraf is gebleken dat hij in de periode ’tijdens het afdrukken’ alsnog overleden is. Er staan geen verdere details of exacte datum vermeld)

  • vermeldingen van overlijden uit de Adresboeken voor heel Nederlands- Indië – 1922 t/m 1941- 198 records