Update Roosje Roos december 2017:
240.000 records indexen op de geboorteakten toegevoegd

B.S Regerings Almanakken Ned.Indië 1815-1923 nu compleet!!
inclusief de op de DVD van het CBG ontbrekende jaren 1818 en 1917

www.roosjeroos.nl bevat nu
500.000 records uit de Regerings Almanakken van Nederlands-Indië
Daarnaast nog 42.000 records uit de Indische B.S. na 1923
(Zie de website-pagina ‘database inhoud ‘ voor de exacte gegevens)

NB: de RA’s wemelen van de fouten: zoek m.b.v. wildcards op variaties van voor-en familienaam! Namen van dezelfde personen kunnen in verschillende aktes verschillend gespeld zijn. Hetzelfde geldt voor familienamen van personen uit dezelfde familie.

Deze update werd mogelijk gemaakt door steun van :

de Stichting Ellen de Bruijn – Ter Denge Memorial Fund
Stichting ter bevordering van genealogisch onderzoek met betrekking tot Nederlands Oost-Indië .(www.ter-denge.nl )

Deze Stichting heeft tevens de vernieuwing van de website in 2019 mogelijk gemaakt, door toekenning van de ‘dr. J.H. de Bruijnprijs 2018’  tijdens het Famillement te Leeuwarden op 3 juni 2018.

Wij zijn de stichting daar zeer erkentelijk voor!